2021-06-01 10:24:00

Van Assen BV vanaf juni 2021 erkend grondbank en baggerdepot!

Geplaatst op 1 juni 2021

In mei is de certificerende instelling langs geweest voor een toelatingsaudit van BRL 9335 Grond en BRL 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecie.

Beide certificaten zijn met goed gevolg behaald en daarmee is Van Assen BV officieel erkend grondbank en baggerdepot geworden.

Met deze certificaten mogen we onder protocol 9335-1 onbewerkte en bewerkte individuele partijen grond milieuhygiënisch kwalificeren volgens de te onderscheiden kwaliteiten van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast wordt met dit protocol de kwaliteit van het proces van acceptatie tot en met de overdracht aan de afnemer van gekwalificeerde grond en baggerspecie gewaarborgd.

Met protocol 9335-4 mogen we grondproducten die worden samengesteld op basis van grond en groenproducten waarvan de kwaliteit vooraf bekend is, samenstellen en milieuhygiënisch kwalificeren volgens het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

Met BRL 7511 mogen we baggerspecie innemen en bewerken.


Onze certificering

Wij zijn trots op onze certificeringen. Van Assen B.V. heeft onder andere de volgende certificeringen: